20121016

LINKI / LINKS

1. Opis projektu na stronie PRZEBUDZENIE / Project description at the AWAKENING site
2. Relacja kuratorska Kariny Dzieweczyńskiej / Text by Karina Dzieweczynska (curator)
3. Relacja Pauliny Łuczak / Text by Paulina Luczak
4. Audiobloki (pierwotna wersja projektu - 2010) / Audiobloki (original version of the project - 2010)
5. Prezentacja projektu na portalu Bryła
6. Artykuł o muralistkach na portalu iWoman
7. Artykuł na portalu Platine
8. Artykuł w Gazecie Bałtyckiej

In English
1. via CollabCubed
2. via Magical Urbanism
3. via The Khool
4. via Public Design Festival
5. via Ekosystem.org
6. via Watermrk Studios

Auf Deutsch
1. Elbing - Elbląg heute
2. Kultur Techno
3. Kraftfuttermischwerk

I w kilku innych językach... / And in several other languages...
1. Pramix
2. Amforfart
3. Brookfield
4. Nomada Q
5. paz83