20111201

Paulina Łuczak

-ur. 1988, historyk sztuki, studia magisterskie odbyła na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, praktykantka w CS Galeria El, zainteresowania naukowe: sztuka współczesna, polskie życie artystyczne w XIX i XX w. oraz szeroko rozumiane zagadnienia związane z funkcjonowaniem sztuki w przestrzeni publicznej.


(b. 1988) – graduate of history of art at the Faculty of History, University of Gdańsk (2012). Research interest – contemporary art as well as art in public spaces, broadly understood.